‘Wie zijn wij’

‘Wie zijn wij’

Aafke Koopmans, sinds de oprichting in 2006 voorzitter van Amnesty Garyp.

“In de geschiedenis kunt u mijn beweegreden lezen om een Amnesty groep in Garyp op te zetten. Al van jongs af aan sprak het werk van Amnesty International mij aan en samen met Ankje Land ben ik daarom een Amnesty groep in Garyp begonnen. Als voorzitter en contactpersoon zorg ik ervoor dat de afspraken duidelijk zijn, dat er een duidelijke taakverdeling is een goede communicatie met het hoofdkantoor in Amsterdam.

Het enthousiasme dat ik in 2007 had om een zelfstandige groep op te zetten is er nog steeds. Ik zet me dan ook met veel plezier in voor het werk van Amnesty International. Inmiddels hebben we al veel acties in Garyp mogen doen, vaak met heel goede reacties.

Ik hoop het werken voor Amnesty International nog lang te mogen volhouden en u eens te mogen begroeten tijdens één van onze activiteiten.”

Ankje Land-Hoekstra, sinds de oprichting in 2006 penningmeester van Amnesty Garyp.

“Al sinds jonge leeftijd spreekt Amnesty International mij aan. Mijn beppe Lieuwkje Hoekstra organiseerde vroeger het rondbrengen van de schrijftassen in Garyp, maar toen zij kwam te overlijden is dat stopgezet. Samen met Aafke Koopmans heb ik dit werk nieuw leven ingeblazen en hebben we onze eigen Amnesty groep opgericht. Het deed me goed om het oude werk van beppe over te nemen. Inmiddels ben ik acht jaar actief voor Amnesty en ik hoop het nog een aantal jaren met plezier te doen.”

Etje Toonstra, notulist en sinds 2007 actief lid en scholenwerker van Amnesty Garyp.

“Toen ik in Garyp kwam wonen werd ik benaderd door Aafke met de vraag me in te zetten voor Amnesty International. Het werk van Amnesty was bij mij toen niet echt bekend, maar na enig onderzoek besloot ik me hiervoor in te zetten. Inmiddels zijn we jaren verder en sta ik nog altijd achter die keuze.

Het is goed dat steeds meer mensen inzien dat de mensenrechten nog altijd worden geschonden. Er is namelijk nog veel mis in deze wereld. Nog steeds worden mensen gevangengezet omdat ze een ander geloof of een andere mening hebben. Nog steeds worden er gevangenen gemarteld en worden mensen zomaar uit hun huis gezet. Nog steeds wordt er gediscrimineerd en vinden er tal van andere mensenrechtenschendingen plaats. Daarom bedenken wij acties en zamelen we geld in. Samen staan we immers sterk.”

Atsje Algra, sinds november 2009 actief lid en webmaster van Amnesty Garyp.

“Als maatschappelijk stagiaire heb ik het eerste jaar bij Amnesty Garyp stage gelopen. Daarna ben ik actief gebleven, omdat ik vind dat Amnesty International goed werk verricht. Het bedenken van activiteiten die passen bij de acties van Amnesty International vind ik leuk en leerzaam om te doen. De actieve werkgroep van Amnesty Garyp maakt dit mogelijk.”