Leden

Amnesty Garyp (groep 627) bestaat sinds april 2016 uit de volgende leden:

Aafke Koopmans – Hoekstra: voorzitter, contactpersoon Amnesty International
Ankje Land – Hoekstra: penningmeester
Etje Toonstra: scholenwerkster
Atsje Algra: webmaster
Janke Bosma: coördinator Amnesty schrijftassen