Leden

Amnesty Garyp (groep 627) bestaat sinds april 2016 uit de volgende leden:

Aafke Koopmans – Hoekstra: voorzitter, contactpersoon Amnesty International, gastdocent
Ankje Land – Hoekstra: penningmeester
Etje Toonstra: scholenwerkster, notulist
Atsje Algra: webmaster, gastdocent
Vacant: coördinator Amnesty schrijftassen