Amnesty’s Schrijfmarathon in Garyp

Na de zeer succesvolle Schrijfmarathon afgelopen jaar, gaat Nederland opnieuw massaal brieven schrijven voor mensen die groot onrecht is aangedaan. Er worden brieven geschreven voor mensen die gediscrimineerd worden om wie ze zijn, die vastzitten omdat ze voor hun mening uitkwamen of vermoord werden terwijl de daders vrijuit gaan. Ook sturen de brievenschrijvers de mensen die dit jaar centraal staan groetenkaarten, zodat ze weten dat ze niet vergeten zijn.

Vorig jaar hebben we in Garyp 480 brieven en briefkaarten geschreven. Ook dit jaar schrijven willen we samen brieven schrijven tegen onrecht. U komt toch ook? Op honderden plekken in Nederland kun je terecht in bibliotheken, Lees verder

Amnesty’s schrijfmarathon en schrijfparty’s in Garyp

Op 10 december organiseert Amnesty groep Garyp de jaarlijkse Schrijfmarathon. Dan wordt wereldwijd massaal geschreven voor mensen die groot onrecht is aangedaan. Van Nieuw-Zeeland tot Ghana en van Brazilië tot Japan klimmen mensen in de pen.

 

Ze schrijven voor mensen die zijn gemarteld om wat ze geloven, die worden gediscrimineerd om wie ze zijn of vastgezet werden omdat ze voor hun mening uitkwamen. Met succes. Gevangenen komen vrij, foltering stopt en onderdrukkende wetten worden aangepast. En mensen voelen zich enorm gesteund. De woorden van Albert Woodfox (waarvoor in 2015 tijdens de schrijfmarathon werd geschreven) uit Amerika tonen hoe belangrijk dat is: ‘De berichtjes vanaf de andere kant van de gevangenismuur vormden een enorme bron van kracht voor mij in mijn voortdurende strijd voor vrijheid.’

Op vrijdag 19 februari 2016- zijn 69ste verjaardag – kwam de Amerikaanse Albert Woodfox eindelijk vrij. Hij zat Lees verder

Amnesty’s wâldploech in actie

Op zaterdag 1 oktober heeft de Waldploech van Amnesty International een succesvolle dag op de Centrale As beleefd tijdens de handelsroute ‘Foarut mei de handel’. De werkgroepen van Burgum, Hurdegaryp, Feanwâlden/ De Westereen/ Kollumersweach en Garyp hebben de handen ineen geslagen.

Tijdens deze dag is actie gevoerd voor Ildar Dadin. Deze man zit onterecht vast in Rusland, doordat hij zijn mening heeft geuit in een eenmansdemonstratie waarin hij aangaf tegen het regime van Poetin te zijn. Er zijn 704 handtekeningen gezet voor hem, een mooi resultaat! Lees verder