Tekenwedstrijd

Deze week krijgen de kinderen van de basisscholen in Garyp, Eernewoude en Oudega een blanco groetenkaart mee naar huis. De bedoeling is dat de leerlingen deze kaart opfleuren met een mooie tekening. Daarna kunnen ze hem t/m 19 november inleveren op school in de daarvoor bestemde brievenbus.
Na 19 november zullen we een winnaar kiezen op basis van de inzendingen. De kaarten worden verdeeld in twee categorieën: 4 t/m 7 jaar en 8 t/m 12 jaar. Voor beide categorieën is er een Intertoys Cadeaubon ter waarde van € 10.00 te winnen.
WE HOPEN NATUURLIJK DAT IEDEREEN MEE DOET.

Geen fotobeschrijving beschikbaar.
Geen fotobeschrijving beschikbaar.

Update

In 2020 zijn er na de collecteweek geen activiteiten geweest waarin wij als Amnesty Garyp actie hebben gevoerd. Wel hebben we het jaar afgesloten met de Write for Rights actie op een aangepaste manier; met de 1-persoons-schrijfpakketten. In totaal hebben alle schrijvers 455 brieven en 280 kaarten geschreven. Geweldig !

Collecteweek maart 2021
Bedankt allemaal voor het geven voor vrijheid tijdens de collecteweek van Amnesty International in maart. De totale opbrengst van alle online collectebussen is 656,60 euro! Een mooi bijdrage om het werk van Amnesty te kunnen blijven doen.

Collecteweek 2020

Ieder jaar collecteren duizenden vrijwilligers voor Amnesty International. Zonder al deze mensen zou de collecteweek niet mogelijk zijn!
Met de opbrengst van de collecteweek komen we wereldwijd in actie voor slachtoffers van onderdrukking, geweld en discriminatie en voor mensen die ten onrechte gevangen zitten. De opbrengst van de collecteweek is van groot belang, want Amnesty neemt voor onderzoek en acties geen geld aan van de overheid of van politieke en religieuze groeperingen. Bijdragen van Amnesty-supporters zijn de belangrijkste inkomstenbron, daarom is de inzet van die duizenden vrijwilligers in de collecteweek zo belangrijk.
De collecteweek van 2020 is van 9 tot en met 14 maart!

Resultaat Write for Rights Garyp

Alle brieven en kaarten zijn geteld!
Op de schrijfavonden in Garyp zijn 170 brieven en 97 kaarten geschreven.
In Oudega zijn op 14 december 65 brieven en 45 kaarten geschreven.
Op alle basisscholen, waar we op sommige scholen een gastles hebben gegeven, zijn 221 kaarten gemaakt. Fantastisch basisscholen van Garyp, Earnewâld, Suwâld, Aldegea, De Westereen en Kollumersweach!
20 december heeft het Drachtster Lyceum 16 brieven geschreven en zijn er 119 kaarten getekend. Een prachtig aantal!

De teller van Nederland staat op bijna 305.000 verstuurde brieven!

Dank iedereen die meegewerkt heeft aan de succesvolle Write for Rights 2019!