Resultaat Write for Rights Garyp

Alle brieven en kaarten zijn geteld!
Op de schrijfavonden in Garyp zijn 170 brieven en 97 kaarten geschreven.
In Oudega zijn op 14 december 65 brieven en 45 kaarten geschreven.
Op alle basisscholen, waar we op sommige scholen een gastles hebben gegeven, zijn 221 kaarten gemaakt. Fantastisch basisscholen van Garyp, Earnewâld, Suwâld, Aldegea, De Westereen en Kollumersweach!
20 december heeft het Drachtster Lyceum 16 brieven geschreven en zijn er 119 kaarten getekend. Een prachtig aantal!

De teller van Nederland staat op bijna 305.000 verstuurde brieven!

Dank iedereen die meegewerkt heeft aan de succesvolle Write for Rights 2019!