Opbrengst collecteweek in Tytsjerksteradiel

De collecte voor Amnesty International heeft in de gemeente Tytsjerksteradiel € 5777,53 opgebracht.

In Burgum, Eastermar, Noardburgum, Sumar en Suwald € 3026,37.
In Hurdegaryp € 1132,23, in Tytsjerk € 332,16, in Ryptsjerk € 219,05 en in Garyp € 1067,72.

Amnesty bedankt hierbij al haar vrijwilligers voor hun inzet en de gevers voor hun gift. Met dit geld wordt het werk van Amnesty mogelijk gemaakt, zoals de acties voor Ildar Dahin. Op 1 oktober 2016 hebben we op de Centrale As, door middel van petitielijsten, actie voor hem gevoerd. Op 26 februari is hij vrijgekomen. Hij verzet(te) zich tegen Poetins beleid. “Ik blijf vechten tot mensenrechten worden gerespecteerd in Rusland”