Amnesty’s collecteweek 2017

Geef om vrijheid
Tijdens de collecteweek gaan duizenden vrijwilligers de straat op om geld in te zamelen. Van 5 tot 11 maart komen de vrijwilligers aan de deur in Garyp met de vraag om de strijd tegen de mensenrechten te steunen. Vorig jaar is er tijdens de collecte €1087,89 opgehaald in Garyp. In Nederland is er €1,5 miljoen opgehaald door de inzet van 18.000 vrijwillige collectanten. 

Het werk van Amnesty
Amnesty onderzoekt het onrecht en maakt het zichtbaar aan de wereld. Dit wordt gedaan via rapporten, persberichten, lobby, acties en campagnes. Hierdoor worden regeringen en bedrijven onder druk gezet om de schendingen te stoppen, slachtoffers vrij te laten of beleid te veranderen. Daarnaast steunt Amnesty lokale organisaties en activisten die in eigen land opkomen voor de mensenrechten.

Voor meer informatie over het werk van Amnesty International kijk op www.amnesty.nl .

Belang van de collecte
Amnesty International is een onafhankelijke organisatie en neemt voor haar werk zoals onderzoek, lobby en actie geen geld aan van overheden. Daarom is de opbrengst van de collecte zo van belang voor de organisatie. Met de opbrengst van de jaarlijkse collecte kan Amnesty International meer onderzoek doen, meer acties voeren en meer mensen redden.

Online collecteren en doneren
Nieuw dit jaar is dat er naast de collectebus online gecollecteerd en gedoneerd kan worden. Wilt u meer informatie over online collecteren of doneren? Ga dan naar www.amnesty.digicollect.nl