BRIEVEN SCHRIJVEN TEGEN ONRECHT door heel Friesland

Al meer dan 300 locaties zijn bekend waar geschreven gaat worden op zaterdag 10 december tijdens de internationale schrijfmarathon. Daarnaast hebben ruim 800 schoolklassen gezegd mee te gaan doen met de schrijfactie. En dat het helpt blijkt wel uit de resultaten van de schrijfmarathon van 2015. Van de zes situaties waar we voor hebben geschreven was er één al een dag voor de schrijfmarathon vrij gelaten. Leyla en Arif Yunus (Azerbeidzjan) kwamen op 9 december vrij. Daarnaast schreven we voor Albert Woodfox (Verenigde Staten) hij kwam op 19 februari 2016 vrij. Yecenia Armenta (Mexico) vrijgelaten op 7 juni 2016. Phyoe Phyoe Aung (Myanmar) in april 2016 vrijgelaten. Fred Bauma en Yves Makwambala zij op 30 augustus vrijgelaten. Alle mensen die vastzaten zijn dus vrijgelaten. Daarnaast schreven we voor de meisjes in Burkina Faso voor een beleidswijziging om kindhuwelijken te voorkomen. Wat in december 2015 nog gerealiseerd is. Dus mensen het helpt !!

Dit jaar schrijven we onder andere voor Edward Snowden: klokkenluider in de bres voor privacy. Edward Snowden lekte de informatie omdat hij ervan overtuigd is dat iedereen ter wereld moet weten dat de NSA haar macht misbruikt en de privacy van zoveel mensen schendt. Volgens Amerikaanse spionagewetten die nog uit de Eerste Wereldoorlog stammen, staat Edward Snowdens daad – het openbaren van geheime informatie in het openbaar belang – gelijk aan het verkopen van geheimen aan de vijand. Hij kan daarvoor tientallen jaren gevangenisstraf krijgen. Als Amnesty International roepen we de Amerikaanse president op om Edward Snowden gratie te verlenen.

Kom op zaterdag 10 december langs en schrijf mee.

–       Burgum op de markt van 10.00 – 16.00 uur. Met s ’morgens en s ’middags een         optreden van Nanne en Ankie Kalma
–       Garyp in de Theetún aan de GreateBuorren 32 van 9.00 – 15.30 uur met hier           een optreden van dj. Tristan, Mydearestdear en Twirre. Ook zal de Streedance         groep van VenV Garyp een optreden verzorgen
–       Hurdegaryp in MFC it Maskelyn van 11.00 – 15.00 uur
–       Rottevalle, Haven 18 van 10 -12 uur
–       Drachten in de Doopsgezinde kerk Zuiderbuurt 26/28 van 11 -16 uur
–       Leeuwarden in het Fries Verzetsmuseum Wilhelminaplein 92 van 11 – 21 uur           met muziek en rondleidingen door het verzetsmuseum
–       Buitenpost, tijdens de kerstmarkt in het kunstencentrum.

Op vrijdag 9 december kunt u terecht in:

–       De Westereen van 13.30 – 18.00                                     in de Brede School, Badhuswei 1