Schrijfmarathon Amnesty International Garyp en Eernewoude

Op 10 december 2014, de Dag van de Mensenrechten, houdt
Amnesty International de Schrijfmarathon. Op deze dag komen wereldwijd honderdduizenden mensen in actie voor slachtoffers van mensenrechtenschendingen. In Garyp en Eernewoude worden op zaterdag 13 december tussen 8.00 uur en 17.00 uur brieven geschreven voor activisten en gewetensgevangenen.  

Het schrijven van brieven zit in de genen van Amnesty. Miljoenen zijn er geschreven. Ze vroegen met succes om vrijlating van gewetensgevangenen en om berechting van daders van mensenrechtenschendingen. Ze gaven hoop aan mensenrechtenactivisten. Ze drongen aan op het terugdringen van de doodstraf, marteling en discriminatie. Ze bewezen dat ‘gewone’ burgers zich met succes kunnen verenigen tegen onrecht.

 

Garyp/ Eernewoude

Op zaterdag 13 december worden in Garyp en Eernewoude brieven geschreven.

8.30 uur – 12.00 uur in Garyp bij Slagerij Pals Wagenaar, Inialoane 17

8.30 uur – 12.00 uur in Eernewoude bij supermarkt COOP, Wiidswei 7

13.00 uur – 17.00 uur in Garyp bij Elzinga Garyp, Greate Bourren 32

 

Dit jaar onder andere voor Chelsea Manning uit de Verenigde Staten van Amerika, die 35 jaar gevangenisstraf kreeg wegens het openbaren van geheime overheidsinformatie aan WikiLeaks, zoals videobeelden van een Amerikaanse helikopteraanval in Bagdad. Ook wordt geschreven voor de Saudische blogger Raif Badawi, die tot tien jaar cel, duizend zweepslagen en een boete van 1 miljoen rial (191 duizend euro) werd veroordeeld, terwijl hij niets anders deed dan op  vreedzame wijze gebruikmaken van zijn recht op vrije meningsuiting.

Vorig jaar
In 2013 kwamen wereldwijd honderdduizenden mensen uit 143 landen in actie. Ook in Nederland werden brieven geschreven. Op 160 verschillende plekken in Nederland werd geschreven voor de vrijlating van gewetensgevangenen. Op het Amnesty-kantoor in Amsterdam schreven ruim zevenhonderd mensen, onder wie vele prominenten, brieven tijdens de 24 uur durende marathon.

Die brieven werden niet voor niets geschreven. Activiste en gewetensgevangene Yorm Bopha uit Cambodja kwam vrij. Zij voerde actie tegen huisuitzettingen en werd veroordeeld omdat ze een aanslag zou hebben beraamd, iets waar geen enkel bewijs voor was. ‘Ik hoorde in de gevangenis dat veel mensen binnen en buiten Cambodja om mijn vrijlating vroegen en dat Amnesty International zich sterk voor mij heeft ingezet.’