Brief van de Egyptische regering

Eén van de brievenschrijvers in Garyp kreeg afgelopen juli reactie op haar brief die ze geschreven had naar de Egyptische regering. Deze willen we graag met jullie delen! 

 

Juni 2014

Bedankt voor uw brief van april 2014 aan de Minister van Landbouw en Landelijke Ontwikkeling. De brief is aan mij doorgestuurd, om namens de minister te beantwoorden.

Ik dank u voor uw brief en voor het uiten van uw zorgen met betrekking tot Negev Bedouin.

De Staat Israël is een staat die gehoor geeft aan de wet, en treedt als zodanige in het hele land op tegen bouwovertredingen. Het beleid met betrekking tot Negev Bedouin is gelijk aan dat van andere populaties. Dit wordt met grote voorzichtigheid toegepast, en na waarschuwingen en onderhandelingen met de betrokken mensen.

Sinds zijn aanstelling als minister, heeft minister Shamir grote inspanning getoond om dit complexe probleem op te lossen. De leerfase is nog niet gecompleteerd en de minister is op dit moment intensieve discussies aan het voeren om een praktisch beleid te kunnen formuleren.

Deel van het beleid is, en zal blijven, de uitvoering van de wet, net als het hebben van een expertteam van planners die in het veld met de Bedouin werken. We zijn ons zeer bewust van het belang van publieke consultaties en in Vadi El Naem lopen verschillende procedures waarbij de Bedouin verplaatst moeten worden ter bescherming van hun eigen gezondheid.

We zullen nauw blijven samenwerken met de gemeenschappen om tot een gezamenlijke overeenkomst te komen. We vertrouwen erop dat de inspanningen van de Staat Israël en de samenwerking met de Bedouin tot een doorbraak zal leiden die alle betrokken partijen ten goede zal komen.

Hoogachtend,

Lirit Serphos
Hoofd Strategisch Planningsdepartement