Boekenmarkt zaterdag 1 juni 2013

Op zaterdag 1 juni organiseert Amnesty Garyp een boekenmarkt. Een prachtige gelegenheid voor boekenliefhebbers om de boekenkast aan te vullen en tegelijkertijd het werk van Amnesty International te steunen.

De boekenmarkt vindt plaats van 10 tot 14 uur op het Unicumplein in het centrum van Garyp. Bijzonder is dat er dit jaar een speciale koopjeshoek is ingericht waar u voor 2 euro vijf boeken mag uitzoeken en tussen 13 en 14 uur mag u voor 1 euro twee boeken uitzoeken. De opbrengst van de markt gaat dit jaar naar het project ‘Chicoco Radio’.

Dat de boekenmarkt niet alleen de moeite waard is voor volwassenen, maar dat ook kinderen op 1 juni zeker een bezoek moeten brengen aan het Unicumplein blijkt wel uit het stoepkrijt tekentoernooi dat Amnesty Garyp deze dag organiseert. Alle kinderen zijn vrij om aan dit toernooi deel te nemen en de mooiste tekeningen worden om 13.30 uur beloond met een mooie prijs. Deelname €1,-

Opbrengsten gaan naar ‘Chicoco Radio’, een nieuw radiostation in Port Harcourt, de hoofdstad van Nigeria. Het radiostation zal sloppenwijkbewoners van Port Harcourt een stem geven en is daarmee het eerste Nigeriaanse radiostation dat door de lokale gemeenschap is opgericht. Amnesty International steunt dit initiatief graag om er ook in Nigeria voor te zorgen dat de vrijheid van meningsuiting als mensenrecht wordt gerespecteerd.

Het is niet de eerste keer dat Amnesty Garyp een boekenmarkt organiseert. Op 7 maart 2009 werd op het Unicumplein de eerste boekenmarkt gehouden, op 10 september 2011 gevolgd door een boekenmarkt in dorpshuis It Geahûs. Dit jaar hebben we besloten terug te keren naar onze oorspronkelijke locatie, het Unicumplein. Van 10 tot 14 uur is een ieder daar van harte welkom.