8 maart Internationale Vrouwendag: Wandeltocht

Om stil te staan bij Internationale Vrouwendag, hield Amnesty Garyp op zondag 14 april een wandeltocht . Deze tocht had al een maand eerder plaats zullen vinden, maar werd door het slechte weer enkele weken uitgesteld.

Op 14 april was het prachtig weer en dus een mooie kans om de wandeltocht alsnog te houden. Langs de wandelroute stonden goed nieuws borden en bij het eindpunt werden de deelnemers opgewacht met heerlijke koffie of thee, voor de kinderen was er limonade. Bovendien was er door het bestuur heerlijke cake en cupcake gebakken.

Rond twee uur ’s middags meldde zich een groep van ongeveer 15 volwassenen en 4 kinderen die mee wilden lopen. De tocht van ongeveer vijf kilometer was uitgezet over de Sumarreheide en veel wandelaars kwamen op plekken waar ze nog niet eerder waren geweest.

Voor de kinderen was er een puzzeltocht en een speurtocht. Deze bleek nog best pittig te zijn, maar met behulp van de ouders kon deze toch tot een goed einde gebracht worden. Jelmer, Jordy, Gerk-Jan en Iris hebben hun speurneuzendiploma dan ook echt verdiend.

De oplossing van de puzzeltocht was ‘Zoek de schat bij de gele paal in de tuin’. Na het vinden van de schat, kwamen er heerlijke schatkistjes tevoorschijn, ook voor de kleinere kinderen die bij het startpunt waren gebleven en zich prima vermaakten met het springkussen.

Ook voor de volwassenen was er een leuke activiteit, namelijk graffiti spuiten op het oude huis van de familie Groeneveld. Met het graffitispuiten wilden we steun betuigen aan vrouwen in Egypte. In Egypte kwam met de revolutie namelijk niet alleen vernieuwing in de politiek, maar ook in de kunst. Graffiti werd er een nieuw fenomeen. Onder het strenge regime van president Mubarak was het verboden graffiti op de muren aan te brengen en stonden er hoge straffen op overtreding van deze regel. Toen de opstand tegen het regime begon, grepen graffiti kunstenaars het moment aan om de revolutie op hun manier te steunen.

Uiteraard mocht een actie van Amnesty International niet ontbreken. Omdat de tocht in het teken stond van de Internationale Vrouwendag op 8 maart, vroeg Amnesty aandacht voor Egypte, waar vrouwen niet dezelfde rechten hebben als mannen. Vrouwelijke demonstranten krijgen te maken met agressie en seksuele intimidatie en de nieuwe Egyptische Grondwet staat gelijkheid tussen mannen en vrouwen in de weg.

Discriminatie op grond van sekse is in Egypte niet expliciet verboden. Een vrouw hoort thuis bij haar gezin, zo ademt de tekst. Volgens de Grondwet vormt de sharia-wetgeving de basis voor de rechtspraak. Amnesty vreest dat daarmee bestaande wetgeving die vrouwen op het gebied van huwelijk, echtscheiding en het familieleven discrimineert, wordt gehandhaafd. Door middel van het sturen van actiekaarten naar de president van Egypte dringt Amnesty aan op ondersteuning van de vrouwenrechten.