Opbrengst collecte Amnesty Garyp

Begin februari heeft Amnesty Garyp in Garyp een collecte voor Amnesty International gehouden. Daarmee is een bedrag van 969,19 euro opgehaald. Dit is iets meer dan de opbrengst in 2011. Amnesty Garyp bedankt iedereen voor zijn of haar bijdrage en wil nogmaals de collectanten bedanken voor hun fantastische inzet.